Vi tar hand om friskvården på ditt företag

Medarbetare som mår bra, trivs på sin arbetsplats och har god ork presterar bättre på arbetet. Hälsa och livsstil är en avgörande del i produktiviteten hos medarbetarna och i lönsamheten hos företaget.

Att satsa på hälsa ska vara en givande investering både för företaget och dess medarbetare. Genom att anpassa åtgärder, så att rätt person får dem i rätt tid, bidrar det till minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet, samtidigt som medarbetarnas hälsa och livskvalitet främjas. Att verka för att bevara och utveckla hälsan är ett mer kostnadseffektivt alternativ än att laga skador i efterhand.

Våra tjänster

Företag kan välja en eller flera av våra friskvårdstjänster eller använda sig av vårt utarbetade koncept för ett effektivt och strategiskt hälsoarbete. Konceptet är indelat i tre steg:

Analys av nuläge

Grunden till det strategiska hälsoarbetet tas fram med hjälp av en nulägesanalys som kartlägger
hur hälsostatusen ser ut på er arbetsplats.

Strategiskt hälsoarbete

Vi lägger upp en plan anpassad efter ert företags förutsättningar och önskemål. Därefter genomför vi de överenskomna åtgärderna.  

Utvärdering av resultat

Här analyserar och utvärderar vi vilken effekt hälsoinsatserna haft på företaget och dess medarbetare.

Friskvårdstjänster:

Hälsoprofilbedömning 
Hälsoscreening 
Strategisk hälsoplan 
Svensk klassisk massage


Gruppträning 
Kostrådgivning 
Stresshantering
Workshops


Personlig coaching
Teambuilding
Föreläsningar inom hälsa,
- livsstil och motivation