Stresshantering

Är stresshantering kompetensutveckling?

Idag vet vi att det finns ett stort samband mellan prestation och välbefinnande. Forskning visar att personer som är stressade blir mindre effektiva då de inte har tillgång till sin fulla kapacitet. Med den här kursen hjälper vi dina anställda att stressa mindre och få mer gjort.

Kursens innehåll:

- Vad är stress – förstå och tolka stressen, både fysiologiskt och mentalt
- Skillnaden på positiv och negativ stress
- Metoder och verktyg för att hantera stress, oro och negativa tankar
- Förhållningssätt till ofrånkomlig stress i livet
- Träning i avslappning för ökat fokus och större närvaro

Kursupplägg och innehåll anpassas efter företagets behov.

Exempel på kursupplägg:

- 10-12 deltagare
- 6-8 träffar
- Ca 90 min per träff

Kurstillfällena består av två delar, en teoretisk del och en del med praktiska övningar. Deltagarna får också hemuppgifter att arbeta med mellan tillfällena.


Kontakta oss för mer information och offert.